نحوه تنگ کردن شلوار جین پوشاک ایده آل استایل
نحوه تنگ کردن شلوار جین

نحوه تنگ کردن شلوار جین پوشاک ایده آل استایل

گام ۱ – نحوه تنگ کردن شلوار جین

نحوه تنگ کردن شلوار جین پوشاک ایده آل استایل

مرحله اول : در این بخش که یکی از مهم ترین بخش های این آموزش می باشد. شما باید مقدار گشادی یا اضافه بودن سایز شلوار را به درستی تعیین کنید.

همچنین بر اساس جنس شلوار به این کار بپردازید. یعنی ممکن است شلوار انعطاف پذیر نباشد پس زیاد آن را تنگ نکنید یا شلوار انعطاف پذیری خوبی دارد.

پس از رعایت نکات گفته شده به اندازه گرفتن مقدار گشادی یا اضافه بودن شلوار بپردازید و مقدار آن را تعین کنید.

نحوه تنگ کردن شلوار جین پوشاک ایده آل استایل

مرحله دوم : در این بخش شلوار جین مورد نظر را برعکس کنید و محل های اندازه گرفته شده را روی شلوار مشخص کنید.

نحوه تنگ کردن شلوار جین پوشاک ایده آل استایل